Invånare i Jönköpings län är trogna sina vårdcentraler

Invånare i Jönköpings län är trogna sina vårdcentraler

Läkare Ulf jobbar med digitala vårdbesök

Sveriges Kommuner och Regioner tog 2022 initiativ till forskningsprojektet "Hur klickar vi med vården". En forskargrupp på Hälsohögskolan i Jönköping har studerat data från 2020-2022.

I projektet Hur klickar vi med vården har forskare från Hälsohögskolan i Jönköping jämfört data från två regioner: Region Sörmland och Region Jönköpings län. Kontakter med privata helt digitala vårdgivare var vanligare bland de som var folkbokförda i Region Sörmland, än för personer folkbokförda i Region Jönköpings län.

- De som bor i Region Jönköpings län är mer trogna sina vårdcentraler, säger Felicia Gabrielsson Järhult, forskare på Jönköping Academy och projektledare för studien. Det kan bero på två saker. Det är förhållandevis vanligt att sörmlänningar jobbpendlar till Stockholmsregionen och söker vård genom att kontakta digital vårdgivare som tar emot patienter från hela landet. Det kan också vara en konsekvens av att Vårdcentralerna Bra Liv har kommit långt i arbetet med digitala vårdkontakter som via sin app erbjuder kontakt med personalen via chatt eller videomöte. Ett av resultaten var att andelen distanskontakter och telefonkontakter med vårdcentraler i Region Jönköpings län var större, jämfört med Region Sörmland.

 

Ulf Österstad, verksamhetschef för Bra Liv nära, Vårdcentralerna Bra Liv:

Varför är studien viktig?

- Bra Liv nära har funnits sedan 2015, men vi har inte haft några större studier som denna innan som har kunnat påvisa att vi gör skillnad. Så det är ett fantastiskt kvitto att vi åtta år senare kan visa att Vårdcentralerna Bra Liv både tar hand om våra egna patienter digitalt i större utsträckning än andra regioner och att andelen patienter som kräver många kontakter är lägre.

Vilka är de främsta skälen att Vårdcentralerna Bra Liv lyckas behålla sina patienter?

- Jag tror att det både handlar om att vi faktiskt erbjuder ett relevant utbud till våra invånare men också att vi har lyckats knyta ihop det med den vanliga vården. Framgångsreceptet stavas delaktighet hos våra fantastiska medarbetare skulle jag vilja säga.

 

TEXT: Sofie Rotstedt