Särskild infektionsmottagning primärvård öppnar idag vid länets tre sjukhus

Särskild infektionsmottagning primärvård öppnar idag vid länets tre sjukhus

sjuksköterska
På Särskild infektionsmottagning primärvård i Jönköping. Eksjö och Värnamo tas patienter med luftvägssymptom emot och bedöms av sjuksköterskor och läkare. (Arkivbild från infektionskliniken). Foto: Johan W Avby

Torsdag 9 april 2020 klockan 17.00 öppnar särskild infektionsmottagning primärvård intill akutmottagningarna vid länets tre sjukhus. Patienter som har symptom på luftvägsinfektion och behöver en fysisk undersökning ska omhändertas på dessa tre mottagningar istället för på vårdcentral eller akutmottagning.

Den som har luftvägsbesvär ska alltid kontakta sin vårdcentral på telefon eller 1177 på telefon. Patienten blir först inbokad till ett digitalt vårdmöte för läkarbedömning. Om patienten har symptom på luftvägsinfektion, enbart eller tillsammans med annan sökorsak och bedöms behöva en fysisk undersökning, bokas patienten in till den särskilda infektionsmottagningen primärvård.   

Endast bokade besök

Besök till den särskilda infektionsmottagningen primärvård bokas antingen av vårdcentralen eller via 1177 på telefon. De särskilda infektionsmottagningarna primärvård är inte drop-in-mottagningar eller mottagningar för provtagning.

På den särskilda infektionsmottagningen primärvård blir patienten undersökt av sjuksköterska och läkare. Patienten kan antingen färdigbedömmas på mottagningen och gå hem med egenvård, eller slussas in till akutmottagningen för vidare omhändertagande.

Minskar smittorisken för personal och patienter

Bakgrunden till beslutet att öppna särskilda infektionsmottagningar är framförallt att minska smittorisken för personal och patienter.

– Det innebär också att vi får lättare att hantera logistiken kring skyddsutrustning, säger Birgitta Ekstrand, chefläkare i Region Jönköpings län och ansvarig för akuta flöden inom regional särskild sjukvårdsledning.

Införandet av de särskilda infektionsmottagningarna primärvård medför att det blir ett enhetligt flöde av patienter i hela länet som har misstänkt luftvägsinfektion.

 – Det nya arbetssättet innebär att vårdcentralerna får mer tid att fokusera på den ordinarie verksamheten, vilket är positivt, säger Birgitta Ekstrand. 

Placering i anslutning till akutmottagningarna

Särskild infektionsmottagning primärvård finns vid länets tre sjukhus:

  • Höglandssjukhuset Eksjö: Ortopedmottagningens tidigare lokaler.
  • Värnamo sjukhus: Medicinklinikens nya lokaler (målpunkt H, plan 2)
  • Länssjukhuset Ryhov: Tält utanför akutmottagningen

Öppettider: Inledningsvis vardagar 08-22.00, heldagar 10.00-22.00.

Alla besök måste bokas via vårdcentral eller 1177 på telefon. Ingen drop-in-verksamhet.

– Personalen som bemannar de särskilda infektionsmottagningarna primärvård får den utbildning och utrustning som krävs för att de ska känna sig trygga och säkra i sitt arbete, säger Jonas Almgren, chef för sektionen för primärvård och rehabilitering, Region Jönköpings län.

Gemensamma närakuter stänger

De gemensamma närakuterna vid länets tre sjukhus stängs tillfälligt från och med den 9 april. Under kvällar och helger hänvisas patienter utan misstänkt luftvägsinfektion i första hand till sin vårdcentral under ordinarie öppettider. Patienter som drabbas av svår sjukdom eller skada söker till akutmottagningen.

Fotnot:
Särskild infektionsmottagning primärvård är en åtgärd vi vidtar för att hantera en extrem och ovanlig situation. Vi vill påminna om att patientsekretessen gäller och att Region Jönköpings län alltid värnar enskilda personers integritet. Vi ber medierna att respektera detta genom att inte närma sig, fotografera eller filma personer som befinner sig i anslutning till mottagningarna.

Kontakt

Birgitta Ekstrand, chefläkare
birgitta.ekstrand@rjl.se
0737-166984