Uppdatering om covid -19: Nu öppnar särskilda infektionsmottagningar primärvård

Uppdatering om covid -19: Nu öppnar särskilda infektionsmottagningar primärvård

tält som infektionsmottagning
Torsdag 9 april 2020 öppnar särskilda infektionsmottagningar primärvård vid länets tre sjukhus. Vid Länssjukhuset Ryhov blir det i ett tält (bilden) utanför akutmottagningen, på Höglandssjukhuset i Eksjö i ortopedmottagningens tidigare lokaler och på Värnamo sjukhus i medicinklinikens nya lokaler. Foto: Lii Almnäs

symtom på luftvägsinfektion, blir från och med torsdag 9 april klockan 17, bokade direkt till särskilda infektionsmottagningar primärvård som ligger i anslutning till sjukhusens akutmottagningar.

Patienter som kontaktar sin vårdcentral eller telefonrådgivningen 1177 och visar 

När patienter bedöms vara i behov av en fysisk undersökning och har symtom på luftvägsinfektion som primär sökorsak eller i samband med annan sökorsak, kommer de bokas till den särskilda infektionsmottagningen primärvård.

På den särskilda infektionsmottagningen primärvård kommer sjuksköterska och läkare göra en bedömning där patienten antingen kan färdigbedömmas på plats och gå hem med egenvård alternativt slussas vidare in till akutmottagningen för vidare omhändertagande.

Ej öppet för drop-in

De särskilda infektionsmottagningarna primärvård öppnas torsdagen den 9 april och bemannas av vårdcentralernas personal, inledningsvis under vardagar 8-22 och helgdagar 10-22. De särskilda infektionsmottagningarna primärvård är inte drop-in-mottagningar.

Minskar smittorisken för personal och patienter

Bakgrunden till beslutet att öppna särskilda infektionsmottagningar är framförallt att minska smittorisken för personal och patienter.

- Det innebär också att vi får lättare att hantera logistiken kring skyddsutrustning, säger Birgitta Ekstrand, chefläkare i Region Jönköpings län och ansvarig för arbetsgruppen ”akuta flöden” inom regional särskild sjukvårdsledning.

Införandet av de särskilda infektionsmottagningarna primärvård medför att det blir ett enhetligt flöde av patienter i länet med misstänkt luftvägsinfektion.  

-Det nya arbetssättet innebär att vårdcentralerna får mer tid att fokusera på den ordinarie verksamheten, vilket är positivt, säger Birgitta.  

Placering i anslutning till akutmottagningarna

På Höglandssjukhuset i Eksjö kommer den särskilda infektionsmottagningen primärvård ligga i ortopedmottagningens tidigare lokaler. I Värnamo kommer mottagningen finnas i medicinklinikens nya lokaler och vid Länssjukhuset Ryhov i ett tält som sätts upp utanför akutmottagningen.

Gemensamma närakuter stänger

De gemensamma närakuterna stängs tillfälligt från och med den 9 april. Under kvällar och helger hänvisas patienter utan misstänkt luftvägsinfektion i första hand till sin vårdcentral under ordinarie öppettider. Patienter som drabbas av svår sjukdom eller skadas allvarligt i en olycka söker till akutmottagningen.

Kontakt:
Birgitta Ekstrand, chefläkare
birgitta.ekstrand@rjl.se
010-242 33 32