Bra Livs vårdcentraler i länet byter namn

Bra Livs vårdcentraler i länet byter namn

Charlotte Larsdotter, direktör Vårdcentralerna Bra Liv
Charlotte Larsdotter, direktör Vårdcentralerna Bra Liv Foto: Johan Werner Avby

De 33 vårdcentraler i Jönköpings län som ingår i Region Jönköpings läns koncern Vårdcentralerna Bra Liv, justerar nu sina namn så att ”Bra Liv” ingår i inledningen på varje vårdcentrals namn.

I Jönköpings län finns totalt 45 vårdcentraler som har till uppgift att hjälpa invånarna med allt ifrån olycksfall och hastig sjukdom, till stöd i långvariga medicinska problem och förebyggande hälsovård.

Sedan vårdval infördes i primärvården 2010 arbetar alla vårdcentraler på uppdrag av Region Jönköpings län. 33 av vårdcentralerna ägs av Region Jönköpings län, med samlingsnamnet Vårdcentralerna Bra Liv.

Nu justeras namnet på alla Bra Liv:s vårdcentraler till att inledas med just ”Bra Liv”, till exempel ”Bra Liv Bankeryd vårdcentral” och ”Bra Liv Vetlanda vårdcentral”.

– Vi gör justeringen för att göra det tydligt att våra 33 vårdcentraler med cirka 1 000 medarbetare arbetar som en koncern med ett gemensamt ansvar att ta hand om och vara ett stöd till de länsinvånare som valt att tillhöra oss. Vi har ett brett uppdrag att svara för invånarnas hälsa och det innebär att vi samordnar våra resurser på bästa sätt för att just ge invånarna ett bra liv, säger Lotta Larsdotter, direktör för Vårdcentralerna Bra Liv.

En namnjustering kan vara en omfattande och kostsam historia. Men när det gäller Bra Liv sker den stegvis.

– Vi har inventerat och uppdaterat vårdcentralernas namn där det är nödvändigt och lätt gjort. Men vi vill inte dra på oss några onödiga och stora kostnader, så vårdcentralernas skyltar, till exempel, kommer att bytas vid behov på sikt, säger Lotta Larsdotter.

 

Vårdcentralerna Bra Liv - omtanke, helhet och kvalitet

 

Text: Mikael Bergström