Vecka 9 påbörjas vaccineringen i fas 2

Vecka 9 påbörjas vaccineringen i fas 2

vaccinsprutor
Nu påbörjas vaccineringen i fas 2. Foto: Johan W Avby

Under vecka 9 inleds vaccineringen i fas 2 mot covid-19. Inom fasen prioriteras de allra äldsta först. De som är födda 1956 och tidigare får ett brev med information om hur vaccinationen går till och hur de bokar tid.

- Vi planerar hela tiden utifrån hur stora vaccinleveranser vi har på väg in. Alla som efter hand blir aktuella för vaccinering kan känna sig trygga med att de kommer att få veta det, säger vaccinsamordnare Jonas Almgren.

I fas 2 av vaccinationen mot covid-19 ingår:

  • Den som är 65 år eller äldre. Det gäller också den som fyller 65 år senare i år.
  • Den som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det.
  • Den som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
  • Den som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
  • Den som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Invånare över 65 år får ett brev om hur vaccinationen går till

Invånare som är över 65 år kommer att få ett brev där det framgår tydligt hur vaccineringen går till och hur man får en tid. Det skickas från Region Jönköpings län. De första som fått det är åldersgruppen 85 och äldre. Därefter skickas det i fallande åldersordning utifrån tillgången till vaccin. Vårdcentralerna har möjlighet att erbjuda ytterligare kallelser eller kontakt.

För personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation samt personer med dialysbehandling skickar specialistvården en remiss till den vårdcentral där patienten är listad. I remissen anger specialistvården om det finns hushållskontakter. Vårdcentralen kontaktar patienten och dennes hushållskontakter för bokning av tid för vaccination.

- Vi ber våra invånare att respektera prioriteringen. Ålder kommer självklart att kontrolleras och gällande de övriga grupperna krävs remiss eller intyg som ska uppvisas vid vaccinationen, säger Jonas Almgren.

Vem ansvarar för vaccinationen?

Vårdcentralerna vaccinerar personer som är över 65 år samt personal inom kommunal vård- och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Kommunerna ansvarar för att vaccinera vuxna inom kommunal hälso- och sjukvård som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och vuxna som har beslut om assistansersättning. De personer som kommunen inte har hälso- och sjukvårdsansvaret för vaccineras av vårdcentral.

Den som vaccineras på vårdcentralen bokar tid på webbplatsen 1177.se eller genom att ringa vårdcentralen.

Personal inom kommunal hälso- och sjukvård samt personer inom LSS som vaccineras på vårdcentralen, får ett intyg att visa upp i samband med vaccinationen. Intyget distribueras via kommunernas socialchefer.

Mer information:
1177.se om vaccin(Extern länk)

Kontakt:
Jonas Almgren, vaccinsamordnare, nås via presstjänst på 010-242 40 30 eller press@rjl.se