Personalenheten

Personalenheten stödjer vårdcentralerna inom personal- och löneområdet.

HR-chef
Bodil Nordberg Grahn
010-24 26714, mobil 070-2607696
bodil.nordberg.grahn@rjl.se

Rekryteringsspecialist

Max Kristof
010-24 26715, mobil 070-5882609
max.kristof@rjl.se

HR-partner

Anna-Sara Petersson
010-24 21225
anna-sara.petersson@rjl.se

Bodil Lundby
010-24 21144
bodil.lundby@rjl.se

Sara Nilsson
010-24 21241
sara.b.nilsson@rjl.se