Krönika: Kondition och hälsa

Cyklister i en park
Foto: Pixabay

Trots att 10.000-tals svenskar i olika åldrar deltar i Vasalopp, springer Tjejmilen, cyklar Vättern runt, visar olika undersökningar att vi i genomsnitt får allt sämre kondition, ökar i vikt och insjuknar i diabetes, högt blodtryck och andra så kallade livsstilsjukdomar.

Vi vet att klyftan mellan de aktiva och inaktiva ökar.  I jämförelse med andra länder i Europa motionerar svenskar mest, men sitter också mest. Cirka 25-30 % av befolkningen rör sig nästan inte alls.

Vad vet vi om nyttan ur hälsospunkt av en god kondition? Många skulle självklart säga att det är bra att ha en bra ork – att kunna anstränga sig rejält utan att bli trött är viktigt för att må bra. Följdriktigt finns övertygande bevis, med många studier som visar på samband mellan fysisk aktivitet, kondition och god hälsa. Exempelvis djurexperiment, undersökning av äldre f.d. aktiva skidåkare, uppföljning av värnpliktsmönstringar (cirka 1 miljon individer), där forskare visade att unga svenska män med dålig kondition i högre grad riskerar sjukersättning som äldre. Andra rapporter är hämtade från hälsoprofilbedömningar från företagshälsovård med uppföljningstid 30 år. Ett aktuellt resultat visade att god kondition var kopplad till lägre risk för allvarlig covid-19.

En ofta citerad är den så kallade Dallasstudien, där över 10.000 friska män och kvinnor undersöktes. Man fann att de som hade sämst kondition löpte sju gånger större risk för tidig död under 15 års uppföljning jämfört med den grupp som hade högst värden. Resultaten visade också att både rökare och överviktiga som förbättrade sin kondition minskade sin risk för sjukdom och tidig död.

Intressant är fynd från studier på enäggstvillingar, som inte visar någon skillnad i kondition/ syreupptagning, där en tränar och den andre är passiv. Data visar också att cirka 10 % av befolkningen inte erhåller någon bättre kondition, men däremot andra positiva följder som bättre sockertolerans, lägre blodtryck och gynnsam fettstatus.

Livet är inte alltid rättvist och enkelt att förstå!

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör