Krönika: Vem bestämmer vad jag gör?

illustration - hjärna

Det är väl känt att när hälso-sjukvården ger olika råd finns det många patienter som inte följer givna ordinationer. Varför? Många gånger kan det bero på att råden upplevs som påbud eller ”pekpinnar”.  Ibland saknas motivation och vilja att försöka ändra sig. Vi vill ta egna beslut.

Naturligtvis spelar det stor roll vilka ordinationer det gäller. Hur allvarligt sjuk man är? Den totala livssituationen? Kunskap om eventuella biverkningar? Kanske det finns andra alternativ?

Vad är det som skapar motivation? Hjärnforskare menar att vi människor liksom djuren i stort styrs av omedvetna instinkter eller reflexmässiga p.g.a. exempelvis hunger, rädsla, ilska, sexdrift, strävan efter dominans. Naturligtvis balanseras detta system med medvetna tankar och självkännedom som i sin tur är beroende av uppfostran, inlärning och erfarenheter. Man brukar tala om att yttre respektive inre värderingar avgör vårt beteende. Yttre drivkrafter kan vara ekonomi, utseende eller att efterlikna andra. Inre bygger mer på lust och glädje och sådant som känns stimulerande för individen.

Alltså upprepar vi handlingar som innebär vällust, avslappning eller befrielse från rädslor och ångest.  Upplevelse av att man själv bestämmer, att få någon form av belöning underlättar utförandet även av sådant som är tråkigt och kräver en del ansträngning och uppoffringar.  I varierande grad tar vi hänsyn till andra i omgivningen eller tidigare misstag som vi ångrar och inte vill upprepa. Våra genomtänkta val kan sägas i hög utsträckning vara en följd av uppsatta mål och egna drömmar. Men ibland har vi svårt att fatta beslut och hamnar i ett destruktivt ältande.

Fungerar inte vår kontroll av livet finns erfarenhetsmässigt stor risk för utmattning och depression, vilket ju särskilt drabbar anställda i människovårdande yrken. Alla är vi olika och många faktorer spelar in, men gemensamt torde oftast vara att man tränger undan sina egna behov för att hjälpa andra.

Vi måste lära oss att också vara snälla mot oss själva!

 

TEXT: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör