Bra Liv Habo vårdcentral - först ut i Bra Liv att bli hbtqi-diplomerad

Verksamhetschef Daniel Brandon
Verksamhetschef Daniel Brandon var den som tog initiativet till att hbtqi-diplomera vårdcentralen. Foto: Bra Liv Habo vårdcentral

- Vi från Bra Liv Habo vårdcentral vill visa vårt engagemang och ta vårt ansvar för bättre och friare värld, säger Daniel Brandon verksamhetschef på vårdcentralen.

Syftet med att hbtqi-diplomera sin vårdcentral är för att förbättra såväl bemötandet av, som arbetsmiljön för hbtqi-personer inom hälso- och sjukvården.

  • Patientperspektiv: ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården.
  • Folkhälsoperspektiv: förebygga och minska ohälsa bland hbtqi-personer.
  • Personalperspektiv: alla ska känna sig välkomna att arbeta inom Region Jönköpings län, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Alla medarbetare har gått utbildning

Hösten 2022 genomgick samtliga medarbetare på Bra Liv Habo vårdcentral en hbtqi-utbildning för att verksamheten ska bli ännu bättre på att bemöta alla med respekt, oavsett sexualitet, sexuell läggning, hudfärg, sexuellt uttryck etc. April 2023 blev de hbtqi-diplomerade.

- Vi kommer att placera diplomet där det syns väl för våra patienter och medarbetare. Det kan ses som en trygghet för alla som besöker oss och för de som jobbar hos oss.

Diplomeringen innebär att minst 90 % av medarbetarna på en arbetsplats har gått en utbildning på två halvdagar för att öka medvetenheten kring hbtqi, normer och hur vi bemöter varandra. Enheten arbetar målmedvetet och strategiskt för att på ett respektfullt sätt bemöta hbtqi-personer som besöker verksamheten. Men den hjälper också till att skapa en god arbetsmiljö för de anställda utifrån ett hbtqi-perspektiv.

Normkritiska förhållningssätt

Under utbildningen får deltagarna en introduktion till normkritiska förhållningssätt, såväl teoretiskt som praktiskt. Särskild tonvikt läggs vid kunskap kring hbtqi-personers hälsosituation och livsvillkor. Under utbildningen får deltagarna även reflektera kring hur ett gott bemötande av hbtq-personer kan se ut i just deras verksamhet.

- Under utbildningen fick vi i uppgift att se över hur vi arbetar med dessa frågor. Vad finns det på vår vårdcentral som vi kan bli bättre på? Det kan handla om små saker, såsom uppmärkning av toaletter. Behöver det vara märkt med bild av en man respektive kvinna? Det kan också handla om hur vi utrycker oss i samtalet med patienten. Ex att fråga om fru eller man, att istället använda benämningen ”partner”.

 

Välkommen till Bra Liv Habo vårdcentral, vem du än är, var du än kommer ifrån! 

Vill du veta mer?

Hbtqi-diplomering för regionens verksamheter är ett av Region Jönköpings hållbarhetsmål.
Läs mer om Region Jönköpings läns arbete med hbtqi-diplomering