Vi kan inte utfärda friskhets- eller immunitets-intyg inför resa

Många hör av sig med önskan om att få ett intyg inför resa som visar att man är frisk från covid-19 eller immun. Men tyvärr så kan vi inom primärvården inte hjälpa till med det, då våra resurser behövs till annat.

Det ingår alltså inte i primärvårdens uppdrag att provta och utfärda friskhets- eller immunitetsintyg inför utlandsresor.

Men på folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information samt länkar till företag som erbjuder sådan testning via nätet, https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/testning-for-reseintyg/(Extern länk)