Livsstilsrådgivning, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral

Vi ger råd och stöd till en sund och hälsobefrämjande livsstil. Vi använder ”hälsokurvan”.

010-242 58 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00