Patientkontrakt

Din överenskommelse med vården

Genom överenskommelsen ska du veta: 

  • vad du kan göra och vad vården gör
  • ditt nästa steg
  • vem du kan vända dig till vid frågor eller behov av samordning - dina fasta kontakter

Prata med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt