Högkostnadsskydd

Höjning av högkostnandsskyddet

Måndagen den 9 januari höjs gränsen för högkostnadsskyddet till 1300 kr inom Region Jönköpings län för kontakt med sjukvården.