Livsstilsmottagningen, Bra Liv Tenhults vårdcentral

Vi tycker det är viktigt att välja goda livsstilsvanor och vi arbetar mot både patient och personal. Vi gör hälsokurvor efter tydliga kriterier.

010 – 242 68 90