Många skäl till att bli läkare inom Vårdcentralerna Bra Liv

Barn som leker att de är läkare
Vi är kända för goda kompetensutvecklingsmöjligheter för läkare! Foto: Johan Werner

Hos Vårdcentralerna Bra Liv får du som läkare en marknadsmässig lön. Du ges möjlighet till individuell kompetensutveckling och även gemensamma kompetenshöjande aktiviteter med Bra Livs övriga medarbetare. Samverkan med Futurum och Qulturum gör det även möjligt att utvecklas inom forskning eller i din ledarroll.

 Distriktsläkare

Utöver detta erbjuder vi de läkare som inte har svenska som modersmål språkutbildning till C1 nivå på den europeiska skalan.

Vi ordnar även olika sociala aktiviteter.

Befattningsbeskrivning för läkare

En svensk distriktsläkares arbetsuppgifter

ST-läkare

  • ST-dagar en gång i månaden under ledning av studierektorn.
  • Läs mer om ST-utbildning inom ST allmänmedicin.
    ST inom allmänmedicin
  • Årlig fest för att uppvakta färdiga allmänspecialister, där alla ST-läkare har möjlighet att delta.

För dig som studerat till läkare i annat land än Sverige

  • För dig som studerat till läkare i annat land än Sverige och fått ut din legitimation direkt efter examen har vi ett traineeprogram. Programmet inför ST i allmänmedicin pågår under ett års tid med regelbundna seminarier, intensiv handledning och med möjligheten att träffa många patienter. Du har stöd av god handledning och ges möjlighet att få utbildning i bland annat svensk författningskunskap och juridik.
  • Som legitimerad läkare, som studerat i annat land än Sverige, har du även möjlighet att få din introduktion de fyra första månaderna på Nässjö utbildningscentrum.

Specialist från annat EU-land

  • För dig som kommer fårn annat EU-land som specialist i allmänmedicin har vi ett 1-årigt program med medicinska seminarier och språkutbildning. Därefter kan ett års blandad tjänstgöring på vårdcentraler och olika sjukhuskliniker bli aktuellt beroende på vad du har med dig för erfarenheter från ditt hemland.
  • Som specialist från annat EU-land har du även möjlighet att få din introduktion de fyra första månaderna på Nässjö utbildningscentrum.

Nässjö utbildningscentrum

På Nässjö utbildningscentrum får läkare med utländsk utbildning fyra månaders introduktion i det svenska sjukvårdssystemet.

Nässjö (clinical) training center

Nässjö utbildningscentrum