Ledningsstaben

Genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet levererar ledningsstaben begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till våra vårdcentraler.

Direktör Vårdcentralerna Bra Liv
Charlotta Larsdotter
036–32 67 11
charlotta.larsdotter@rjl.se

Ekonomichef/ställföreträdande direktör
Ann-Sofi Simonsson
036–32 67 13
ann-sofi.simonsson@rjl.se

HR-chef
Bodil Nordberg Grahn
036–32 67 14
bodil.nordberg.grahn@rjl.se

Administrativ samordnare
Camilla Gustafsson
036–32 67 12
camilla.gustafsson@rjl.se

Utvecklingschef
Johan Carlsson
036–32 11 94
johan.carlsson@rjl.se

Projektledare läkarförsörjning
Karin Wihlborg
036–32 10 42
karin.wihlborg@rjl.se

Administrativ chef
Peter Nilsson
036–32 67 16
peter.k.nilsson@rjl.se

Informatör
Michaela Brusberg
036-32 12 03
michaela.brusberg@rjl.se