Må bra!

Man joggar i naturen
Jan-Olov Johansson - läkare och motionär Foto: Jan-Olov Johansson

På Vårdcentralerna Bra Liv jobbar vi för ett hälsosamt liv med fysisk aktivitet och sund livsstil i fokus.

Jan-Olov Johansson är läkare på Vetlanda vårdcentral och brinner för frågor om livsstil och fysisk aktivitet. 

På denna sidan delar Jan-Olov med sig av tips, tankar och funderingar kring hälsa och fysisk aktivitet.

Jan-Olov reflekterar och tipsar

Sov gott och bli en ny människa

2017 års nobelpris i medicin har tilldelas tre forskare som forskat kring den s.k. cirkadiska dygnsrytmen. De har kartlagt genetiken bakom den inre ”biologiska klocka” som finns hos alla organismer och som är beroende av dygnets växlingar mellan ljus och mörker.

Mat...

Ofta talar, särskilt beslutsfattande, politiker om att vi ska satsa på förebyggande hälso- och sjukvård. De flesta är nog överens att matvanor spelar stor roll för att hålla sig frisk. Talesättet ”maten är halva hälsan” är inte obefogad.

Vem bestämmer hur jag ska leva?

Återigen har debatten om övervikt och fetma blossat upp. En grupp forskare vädjar till politiker om mer samhällsåtgärder.

Att låta folk vara i fred med sina liv?

Jag läser en insändare i Dagens Nyheter ”En enda artikel till om träning och bantning, så slutar jag att röra mig och börjar vräka i mig sötsaker. Låt folk vara ifred med sina liv!”

Nyårslöfte - att bli en (delvis) ny människa

Vid årsskiften brukar många fundera över sina vanor och planerar börja ”ett bättre liv”. Vi översköljs med goda råd om nyttig mat, viktminskning, rökstopp och inte minst att motionera mer.

Hjärnstark - hur motion och träning stärker din hjärna

När man frågar människor vad de tycker är viktigast i livet svarar de flesta: att vara frisk. En följd av detta är ökat intresse för olika träningsmetoder och nyttig mat.