Skrivarlinje på distans

Skriva på distans med datorns hjälp.

Ettårig heltidsutbildning i kreativt skrivande på Sörängens folkhögskola. Vill du ägna ett år till att skriva på ett eget projekt? Vill du diskutera ditt och andras skrivande tillsammans med engagerade deltagare? På Skrivarlinjen på distans på Sörängens folkhögskola får du möjlighet att utveckla ditt skrivande och stärka ditt personliga uttryck.

Ansök här

Ansökan till Sörängens folkhögskola(Extern länk)

Kursen är en heltidsutbildning, studiemedelsberättigad och internetbaserad. Kurshandledare är Pamela Jaskoviak och Christine Falkenland, båda etablerade författare och erfarna handledare i kreativt skrivande. 

Gemensam plattform

Arbetet är nätbaserat och bygger på handledd och konstruktiv respons i mindre grupper via en lärplattform. Du behöver ha en dator med stabil uppkoppling samt möjlighet att skriva ut texter för respons.

Obligatoriska träffar

Kursen inleds med en obligatorisk träff, där vi går igenom arbetssätt, responsmetoder och rutiner. Kursen avslutas med en likaledes obligatorisk träff där vi har seminarier kring deltagarnas projekt. Deltagande i introduktions- och avslutningsträff är ett absolut krav. Utöver dessa träffar har vi en frivillig inspirationsträff i mitten av läsåret. Vid varje träff får vi besök av en gästförfattare.
Observera att det är ett absolut krav att närvara vid introduktions– och avslutningsträff. Vinterträffen är dock frivillig. Den som inte närvarar vid introduktionsträffen ges inte möjlighet att alls påbörja kursen.

Utveckla ditt skrivande

Deltagarna indelas i mindre grupper, som enligt ett rullande schema har responsvecka fyra gånger per termin. Detta innebär att gruppdeltagarna då lämnar egen text och därefter under veckan löpande läser och ger konstruktiv respons på varandras texter. Textsamtalen förs i en öppen och tillåtande atmosfär med stöd av handledare. Du får nya aspekter på din text och lär dig att se utvecklingsmöjligheter i egna och andras texter.

Under responsveckan krävs det att man deltar i grupparbetet aktivt och dagligen. Mellan responsveckorna arbetar deltagarna självständigt med textproduktion. Man förväntas kontinuerligt närvara på vårt forum och ta del av inspirerande skrivövningar, information om skrivandets hantverk och delta i intressanta diskussioner om skrivande och text. Handledare finns tillgängliga under vardagarna för svar på frågor eller samtal kring enskilda ämnen.

I slutet av läsåret sammanställer deltagarna varsin längre text. Kursen avslutas med textseminarier.

Eftersom utbildningen är på heltid går den inte att kombinera med annat heltidsengagemang. Arbetssättet kräver både självständighet och ansvar inför övriga deltagare. Det är en fördel om du har gått skrivarkurs tidigare, men det är inget krav.

I bild från vänster: Kursledarna Christine Falkenland och Pamela Jaskoviak

Kursledarna Christine Falkenland och Pamela Jaskoviak.

Några röster ur utvärderingarna

"Alla olika infallsvinklar har öppnat mina ögon för nya aspekter i mitt skrivande."

"Jag är mer medveten om vad, hur och varför jag skriver. Och jag tar skrivandet på ett större allvar."

"Just att få och ge respons i textform, ger en annan och många gånger mer djupgående analys, än om man gör det verbalt i ett rum tillsammans."