Kontakt Sörängens folkhögskola

Sörängens folkhögskola svara gärna på dina frågor, här hittar du adresser, e-post och telefonnummer.

Besöks- och postadress

Sörängens folkhögskola
Rågången 4
571 38 Nässjö

Expedition/växel: 010-243 35 00

sorangens.folkhogskola@rjl.se

Fakturaadress

Region Jönköpings län/Fakturaenheten
Sörängens folkhögskola
Box 1024
551 11 Jönköping

Organisationsnummer 232100-0057

Personal på Sörängens folkhögskola

Rektor

Henrik Bjarnbäck
010-243 35 04
henrik.bjarnback@rjl.se

Kurator

010-243 35 07 

(Kuratortid Måndag och Fredag samt varannan onsdag, 8-16)

Syo

010-243 35 06 (Torsdag 8.30-12.00)

Skolsköterska

010-243 35 07

Bibliotek

010-243 35 82

Husmor

010-243 35 10

Kök

010-243 35 11

Keramik

010-243 35 17

Butik

010-243 35 18

Måleri

010-243 35  13

Estet

010-243 35 14

Foto

010-243 35 15

Animation

010-243 35 16

Lärare

Lärarnas arbetstider 2016- 2017

2016 08 08 – 2016 12 21

2017 01 09 – 2017 06 16

Lena Feldin

lena.feldin.sorangen@folkbildning.net

Mattias Frisendahl
mattias.frisendahl.sorangen@folkbildning.net

Sophia Rasmussen
sophia.rasmussen.sorangen@folkbildning.net

Gunilla Olsson
gunilla.olsson.sorangen@folkbildning.net

Mats Svensson
mats.svensson.sorangen@folkbildning.net

Andreas Törnkvist
andreas.tornkvist.sorangen@folkbildning.net

Pär Berg
par.berg.sorangen@folkbildning.net

Hasse Bengtsson
hans.bengtsson.sorangen@folkbildning.net

Annika Giannini
annika.giannini.sorangen@folkbildning.net

Erik Danielsson
erik.danielsson.sorangen@folkbildning.net

Carl Gustavsson
cgsorangen@gmail.com

Övrig personal

Yvonne Wedin
Butiksansvarig, skolsköterska
yvonne.wedin.sorangen@folkbildning.net

Åsa Petersson
Skoladministration, webbmaster
asa.petersson.sorangen@folkbildning.net

Carl Öberg
IT, administration
carl.oberg@rjl.se

Annelie Pettersson
Ekonomi
anneli.a.petersson@rjl.se

Eva-Lotta Svensson
Kurator
eva-lotta.svensson@rjl.se

Kenneth Gunnarsson
Vaktmästare
kenneth.gunnarsson.sorangen@folkbildning.net

Håkan Lindström
Vaktmästare
hakan.lindstrom@rjl.se

Ingalill Svensson
Matmor
ingalill.svensson.sorangen@folkbildning.net

Inger Claesson
Kök
inger.claesson.sorangen@folkbildning.net

Lena Högberg
Kök
lena.hogberg.sorangen@folkbildning.net

Anna Andersson
Kök, Städ
anna.andersson.sorangen@folkbildning.net

Franciska Bagaric´
Slavica Brtan
Städ
sorangens.folkhogskola@rjl.se