Om skolan

Värnamo folkhögskola har en stor trädgård och lugn omgivning
Värnamo folkhögskola har en stor trädgård och lugn omgivning Foto: Anders på Exifoto

Rektorn har ordet: Värnamo Folkhögskola – en dag utan skratt är en förlorad dag

Värnamo Folkhögskola har en lång historia(pdf-fil 14857 KB). Redan 1876 slogs portarna upp. Ända sedan dess har deltagare från när och mer fjärran, tillbringat sin studietid hos oss. När vi har förmånen att träffa dem senare i livet brukar en sak återkomma i samtalet, tiden på Värnamo folkhögskola var den bästa tiden i deras liv.

Värnamo Folkhögskola har ett brett utbud av kurser på grundskole-, gymnasie- och eftergymnasial nivå. Vi har plats för cirka 200 deltagare på fem olika kurser. Hos oss kan du studera fritidsledarutbildning, behandlingspedagogutbildning, textildesign, baskurs med olika profiler och allmän kurs på någon av våra profiler.

Värnamo Folkhögskola har en hälsoprofil. Detta genomsyrar skolans verksamhet på många olika sätt. Det handlar om att hälsoperspektivet väger tungt i alla våra kurser, att hälsosamtal hålls av vår kurator med samtliga deltagare, ett bemannat bibliotek där läsningens och bokens kraft står i centrum, mat och annan förtäring har ekologisk profil och där vi är mycket noggranna med matens näringsinnehåll och att minska svinnet, ett rikt utbud av fysiska aktiviteter erbjuds och där vår egen fräscha gymnastiksal med gym är en viktig del.

Det viktigaste kanske ändå är den gemenskap och de sociala- och kulturella aktiviteter som anordnas på skolan och där våra kursdeltagare tar ett stort ansvar.
Här anordnas höst- och julshow, grillning med våra grannar, må-bra-dagar, teaterpjäser, modevisning, engagerade föreläsningar och många andra större och mindre arrangemang.

Vi är övertygade om att detta skapar en stark gemenskap och trivsel som går över utbildningsgränserna. Detta är i allra högsta grad hälsa.

Skolan ligger i Värnamo på gångavstånd från Värnamo centrum och järnvägsstationen, men samtidigt nära till fritids- och strövområden. Skolans internat har plats för drygt 60 boende, varav drygt hälften på Bokullen i anslutning till våra utbildningslokaler och 24 i Engsbo, ett nybyggt elevhem. Skolan har god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Hela skolans verksamhet är alkohol och drogfri samt partipolitiskt och religiöst neutral.

Vår huvudman är Region Jönköpings län som borgar för en långsiktig och trygg verksamhet.

Värnamo Folkhögskola värderar internationellt samarbete och har ett utbyte med en folkhögskola i Zambia. Det erbjuds möjligheter att fördjupa sig i det engelska språket och kulturen via en folkhögskola i Storbritannien. Vi diskuterar demokratifrågor, delar erfarenheter och kulturupplevelser.
Våra internationella kontakter är en tillgång för skolan som alla kan ta del av.

Värnamo Folkhögskola vill vara en skola och en mötesplats där alla får möjligheter att växa. Det kan ske genom att vi visar varandra ömsesidig respekt. Det är de demokratiska värderingarna som skolans grund vilar på. Inflytande, delaktighet och ansvar från våra deltagare är verktyg för att skapa ett livslångt lärande. Detta så att du kan se tillbaka på din tid på Värnamo folkhögskola som din bästa tid i livet.

Välkommen till oss!

Emil Alm/ rektor