Socialpedagog­utbildning

Glada människor ler mot kameran

Socialpedagogutbildningen på Värnamo Folkhögskola är till för dig som vill arbeta med socialt behandlingsarbete för vuxna och ungdomar.

Framtida arbetsplatser kan exempelvis vara skola, behandlingshem och myndighet.

Studierna förankras teoretiskt och följs upp av praktiska övningar. Utbildningen syftar till en personlig utveckling inriktad på att utveckla personlig kompetens i kontakten med andra människor.

Du får chansen att lära känna dig själv på ett djupare plan, vilket också är en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete med andra.

Yrket

Arbetet som socialpedagog kan vara såväl förebyggande som behandlande. Arbetet innebär att förändring sker via en relation mellan pedagog och klient.

Kunniga och professionella pedagoger behövs för att möjliggöra en nystart för klienterna. Du kommer dock att möta krav och förväntningar från många olika håll. Beroende på var du väljer att arbeta kommer dina arbetsuppgifter att se olika ut. För klienter är du såväl en lärare som medmänniska och ett föredöme

Utbildningen

Detta är en kurs som omfattar fyra terminer. Kursplanen betonar kunskap om destruktivt beteende, behandlingsmetoder, människosyn, samtalsmetodik, etik samhällssyn och psykologi.

Kursen innehåller även två längre praktikperioder.

I kursen ingår att du själv dokumenterar din egen lärprocess. Kursen är processinriktad vilket bidrar till din personliga utveckling och lärande genom utbyte av erfarenheter, tankar, värderingar och reflektioner mellan deltagarna.

Innehåll

Kursen inleds med gruppbygge där kursdeltagarna får tillfälle att lära känna varandra.

Under första terminen koncentreras studierna främst kring grundläggande kunskaper i beteendevetenskap, samhällskunskap samt socialt arbete.

Under andra terminen ägnas större delen av tiden till praktik (Arbetsplatsförlaga studier, APS). Under terminen görs en kortare studieresa. Under termin två och tre tas ämnen som kriminalitet och sociologi upp.

Tredje terminen innehåller även den en längre praktikperiod (APS).

Under slutet av fjärde terminen görs en längre studieresa till en plats som kursdeltagarna själva bestämmer. All undervisning vävs samman med praktik (APS), teori, praktik, studiebesök och föreläsningar.

Kursmoment

Beteendevetenskap

 • Behandlingsmetodik 
 • MI (Motiverande samtal)
 • Samtalsmetodik
 • Personlig utveckling
 • Psykologi, socialpsykologi
 • Kultursociologi
 • Skapande verksamhet, bildberättelse
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer

Samhällsvetenskap

 • Nutida svenskt samhällsliv
 • Värderingsfrågor
 • Jämställdhet
 • Kriminalitet

Socialt arbete

 • Socialtjänst/sociallagstiftning
 • Sociala problem
 • Missbruk

Socialt behandlingsarbete

 • Social förändring
 • Problemlösning för den enskilda människan
 • Öka människors välbefinnande
 • Beroende