Textil Påbyggnadsutbildning

Deltagare på Textilakademin
Deltagare på Textilakademin Foto: Johanna Ene

En inspirerande fortsättning på din grundutbildning

Fördjupa dina kunskaper inom det textila området.
Satsa ett år på att vässa dina färdigheter för egen del eller för att söka vidare till högre utbildningar.

År två får du möjlighet att utveckla dina kunskaper vidare. Stor del av tiden arbetar du självständigt där personlig handledning ingår. Du har tillgång till våra ljusa, luftiga lokaler och ändamålsenliga utrustning.

Vi arbetar både klassiskt och experimentellt inom de olika teknikerna och betonar vikten av bra val för miljön.
På vårterminen får du hjälp att färdigställa en portfolio som du kan använda vid ansökan till högre textila utbildningar.
Under påbyggnadsåret ingår praktik som du själv ordnar. Skolan har många bra kontakter och praktiken kan bli en bra merit för framtida studier eller arbeten.

KURSINNEHÅLL TEXTILAKADEMIN PÅBYGGNAD
Mönsterkonstruktion
Sömnad
Formgivning
Digital design
Material- och plaggexperiment
Fackteckning
Portfolioarbete
Utställning
Praktik
Kollektionsarbete
Projekttid
Hälsa/friskvård

ANTAGNINGSKRAV
Textilakademins grundår eller motsvarande utbildning.