Fritidsledarutbildning

Två personer samtalar framför ett pingisbord.
Praktik (APL) på fritidsgård

Fritidsledarutbildningen passar dig som vill bidra till att människor får en meningsfull, aktiv och stimulerande fritid. Efter två års studier får du en yrkesexamen och goda möjligheter till arbete.

Om utbildningen

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig yrkesutbildning förlagd till folkhögskola. Värnamo Folkhögskola har lång erfarenhet av att driva fritidsledarutbildning och hos oss möter du engagerade lärare med bred pedagogisk kompetens. Folkhögskolans frihet och arbetssätt ger dig många möjligheter, både i utbildningen och inför framtiden.

Utbildningen passar dig som i ditt framtida yrke vill arbeta med människor i olika åldrar, framför allt barn och ungdomar. Under utbildningen får du verktyg att möjliggöra en meningsfull, positiv och aktiv fritid, samt att skapa trygga och utvecklande relationer mellan människor.

Vad gör fritidsledaren?

Som fritidsledare jobbar du ofta fritt och självständigt. Du fungerar både som pedagog och vägledare. Fritidsledaren möjliggör relationer till och mellan människor och stödjer deras identitetsutveckling. I yrket ingår även att arbeta med demokrati och inflytandefrågor. Grupper och grupprocesser står i fokus i fritidsledarens arbete och därför är ledarskap, kreativitet och samarbetsförmåga tre viktiga egenskaper.

Efter avslutad utbildning har fritidsledaren en bred och spännande arbetsmarknad framför sig. Fritidsledarens kompetenser efterfrågas inom många olika verksamheter, exempelvis fritidsgård, skola, fritidshem, förening/organisation, församling, omsorgsverksamhet, behandlingshem och kriminalvård.

Fritidsledarskolorna gör årligen en undersökning för att ta reda på var de utbildade fritidsledarna tar vägen efter avslutad utbildning. Den senaste undersökningen visade att 94 procent av de studerande hade relevant anställning sex månader efter examen.

Innehåll

Innehållet i utbildningen ligger nära den verklighet du kommer att möta som fritidsledare. De studieområden som ingår är:

  • Människans växande och livsvillkor
  • Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
  • Pedagogik och ledarskapsutveckling
  • Fritidsarbetets metodik
  • Fritiden som forskningsfält
  • Lokal utbildningsprofil och fördjupning
  • Pedagogisk professionell utveckling (APL)

Utbildningen innehåller en variation av teoretiska och praktiska moment som bidrar till att utveckla din ledarförmåga och yrkeskompetens.

I de teoretiska momenten läser du ämnen som fritidskunskap, hälsofrämjande arbete, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi, kommunikation och konflikthantering.

Den praktiska delen av utbildningen består bland annat av olika projektarbeten, specialveckor med fokus på friluftsliv, idrottsmetodik och studiebesök.

Utbildningsprofil

Alla fritidsledarutbildningar på folkhögskolor har samma övergripande utbildningsplan. Varje skola har sedan en lokal profil. Vår utbildning har en hälsofrämjande profil. Det innebär att vi lägger stor vikt vid att stärka friskfaktorer som leder till hälsa och som underlättar utveckling och lärande.

Utbildningen innehåller även för yrket efterfrågade och aktuella kurser, exempelvis estetiska uttryckssätt, Machofabriken, mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt motiverande intervju.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) fördelat på tre praktikperioder omfattande fem veckors APL per period.

  • Den första praktikperioden genomförs i öppen ungdomsverksamhet
  • Den andra praktikperioden i social verksamhet eller i omsorgsverksamhet
  • Den tredje praktikperioden väljer du själv vad du vill fördjupa dig i. Du har även möjlighet att förlägga praktiken utomlands.

I klippet nedan hör du några av våra deltagare berätta om utbildningen.