Läsårstider

Läsåret 2023-2024

Läsårstider för läsåret 2023-2024 på Värnamo Folkhögskola

Hösttermin: 2023-08-16 - 2023-12-20

Vårtermin: 2024-01-09 - 2024-06-07

Undantag gäller för Bas Lok och Bas Ako som börjar v. 35.

Läslov v. 44: 231030-231103                        

Jullov: 231220-240109                        

Februarilov v. 7: 240212-240216                        

Påsklov v. 14: 240329-240405

Studiedagar deltagare: 2023-11-06, 2024-01-08, 2024-02-19

Må bra-dagar schemabrytande: v. 38 20/9 & 22/9, v. 49 datum ej fastställt, v. 17 23/4

Temaveckor:                                                          

v. 38 Hälsovecka
v. 49 Miljövecka
v. 17 Kulturvecka