Region Jönköpings län

Två kvinnor i gröna vårdkläder går genom en korridor. Över bilden ligger en röd text som lyder Det börjar med ett sommarjobb.

Bli vår sommarkollega!

Sök jobb hos oss i sommar

Studenten Ella Andersson firar sin framtid i Jönköpings län.

Länsbarometern

Statistik om länets utveckling och invånare

En röd logga med texten 1177

Söker du vård?

Hitta vård och läs om hälsa och sjukdomar på 1177.se

En person surfar in på regionfullmäktigesändingen..

Sändningar från regionfullmäktige

Ta del av de senaste sändingarna

Solen tränger genom trädkronorna i en bladlövsskog.

Officiell anslagstavla

Aktuella anslag och kungörelser