Region Jönköpings län

Kvinna med gröna sjukvårdskläder och en röd väst med texten ledningsansvarig ssk akutmottagning står vid en högt bord och håller upp en walkie talkie

Kortare väntetider inom akutsjukvården

Förbättrat patientflöde på sjukhusen

Studenten Ella Andersson firar sin framtid i Jönköpings län.

Länsbarometern

Statistik om länets utveckling och invånare

En röd logga med texten 1177

Söker du vård?

Hitta vård och läs om hälsa och sjukdomar på 1177.se

Bildkollage med människor i olika åldrar och med olika ursprung som är sysselsatta med vardagsaktiviteter

Jämlik hälsa

Vårt arbete för att främja en god och jämlik hälsa för alla

En person sätter upp ett papper på en anslagstavla

Officiell anslagstavla

Aktuella anslag och kungörelser