Hjälpmedel för studierna

iPad, skrivblock, penna och bok

Värnamo Folkhögskola vill att dina studier ska bli så givande som möjligt. Bra verktyg underlättar studiemotivationen.

Läsförståelsetest

Nya deltagare på skolan erbjuds att vid kursstart göra ett läsförståelsetest samt en självskattning av läsintresse och läsförmåga. Finns behov av individuellt stöd görs en uppföljning för att se hur skolan kan hjälpa till för att skapa en så bra studiesituation som möjligt.

Vi erbjuder individuellt anpassat stöd så som studiehandledning, strukturellt stöd, avkodningsträning, kompenserande hjälpmedel (till exempel inlästa läromedel och talsyntes) samt möjlighet till muntliga prövningar.

Skolans stödgrupp ansvarar för att tillsammans med deltagaren komma överens om anpassat stöd samt upprätta en pedagogisk plan.

Ljudböcker

Med appen Legimus kan du använda ljudböcker. Appen är gratis och finns för Android och Iphone.

För att ladda ner och läsa ljudböcker med appen Legimus måste du logga in med ett konto för nedladdning. Kontot får du via skolans bibliotek.

Du behöver inte ha några intyg eller "papper" på funktionsnedsättning eller liknande för att få ett konto till Legimus. Appen Legimus är till för de som har en läsnedsättning, tillfällig eller permanent.

Talsyntes

Om du har behov kan skolan ordna en talsyntes. Vi använder oss av Claro.

En talsyntes omvandlar text till tal och används ofta i kombination med en skärmläsare som styr vad som ska bli uppläst. Programmet kan läsa text i e-post, ordbehandlingsprogram, programmenyer, pdf-dokument eller information på Internet.

Ordlista

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är sedan länge norm för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Den första upplagan av SAOL gavs ut 1874. Den senaste upplagan, SAOL 13, utkom 2006. Den innehåller bland annat 10 500 ord som tillkommit sedan den föregående upplagan, samtidigt som 5 500 ord försvunnit. Sammanlagt innehåller SAOL 13 cirka 125 000 ord.