Distriktssköterskemottagningen, Väster vårdcentral

Distriktssköterskemottagning
010-244 15 17

Telefontid: måndag–fredag 7.00– 9.45

Vi ger dig råd och hjälp när det gäller din egen eller anhörigas hälsa och vård, antingen via telefon eller vid besök på mottagningen.

Vi har även

Infektionsmottagning
Vid lättare infektioner, som exempelvis urinvägsinfektioner eller halsont  är det inte säkert att du behöver träffa en läkare. Du kan istället få hjälp på vår tidsbeställda mottagning för infektioner.
- OBS! Gäller inte barn under 7 år, inte heller kvinnor under 15 år med urinvägsbesvär.

Demensutredning 
Utredning av misstänkt demenssjukdom i samarbete med läkare.

Inkontinenssjuksköterska
Inkontinenssjuksköterskan gör utredning, provar ut hjälpmedel och ger dig råd vid problem med inkontinens.

Sårmottagning
Hos oss kan du få behandling för svårläkta sår av specialutbildad personal.

Tobakavvänjning
Vi hjälper till när du vill sluta röka eller snusa. Vår astmasjuksköterska har särskild utbildning för att kunna hjälpa dig. Det är gratis med tobaksavvänjning.

Hälsosamtal
Vi gör hälsokurva och går igenom livsstilsrelaterade frågor.

Blodtryckskontroll

Suturtagning