Att vara medarbetare inom Bra Liv

Samtalande, glada kollegor vid skrivbordet
Du som medarbetare är delaktig och bidrar till att skapa en arbetsplats som är effektiv och dynamisk. Foto: Johan W Avby

Efter ett besök hos oss ska patienten lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är.

Du står för

 • Kontakten, kompetensen och det goda mötet.
 • Ett ansvarsfullt och etiskt förhållningssätt.
 • En rättvis och jämlik vård.
 • Länets invånare lägger sin hälsa i dina händer. 

Du är

 • Engagerad, kreativ och fokuserad på samarbete och måluppfyllnad.
 • En medarbetare som skapar trivsel i vardagen.
 • Framåtsyftande och öppen för nya perspektiv, ny kunskap.

Vi blir bättre

Vi ska vara ledande i kompetensförsörjning och utbildning av framtidens medarbetare.

Initiativ till forskning och utveckling uppmuntras, liksom kreativa lösningar för att göra vårt arbete mer effektivt.

Arbetsmiljön ska präglas av dialog, trivsel och hälsa. Liksom balans mellan arbete och fritid. När vi är bra ska vi våga berätta det, vi är alla ambassadörer för Vårdcentralerna Bra Liv.

Vi är alla delaktiga

Alla bidrar vi till att skapa en arbetsplats som är effektiv och dynamisk. Vi stimulerar teamarbete och kompetensutveckling.

Vår samlade erfarenhet nyttjas genom samverkan och erfarenhetsutbyte. Vårt miljöarbete tar sitt avstamp i vardagen där såväl avfallssortering, resursbesparingar och en ansvarsfull förskrivning av läkemedel är viktiga faktorer för att agera hållbart.

Medarbetare i olika roller

På din vårdcentral möter du medarbetare som arbetar som:

 • Arbetsterapeut
 • Distriktssköterska
 • Fotvårdsterapeut
 • Kurator
 • Läkare (underläkare, AT-läkare, ST-läkare, specialist i allmänmedicin)
 • Psykolog
 • Sjuksköterska
 • Sjukgymnast
 • Undersköterska
 • Vårdadministratör, läkarsekreterare

Dessutom finns inom Vårdcentralerna Bra Liv i Jönköpings län även andra yrkeskategorier såsom:

 • administrativ samordnare
 • direktör
 • ekonomiassistent
 • ekonomer, controller
 • HR-partner
 • informationssäkerhetshandläggare
 • kommunikatör
 • lokalvårdare
 • miljöutvecklare
 • säkerhetschef
 • verksamhetschef
 • webbutvecklare