Krönikor - Må bra

Man joggar i naturen
Jan-Olov Johansson - läkare och motionär Foto: Jan-Olov Johansson

På Vårdcentralerna Bra Liv jobbar vi för ett hälsosamt liv med fysisk aktivitet och sund livsstil i fokus.

Jan-Olov Johansson är läkare, föreläsare och krönikör som brinner för frågor om livsstil och fysisk aktivitet. 

Intresserad av att Jan-Olov kommer till er organisation/förening och föreläser? Kontakta Vårdcentralerna Bra Liv för mer information.
E-post: vardcentralernabraliv@rjl.se 

Nedan delar Jan-Olov med sig av tips, tankar och funderingar kring hälsa och fysisk aktivitet.

Jan-Olov reflekterar - krönikor

Krönika: Inflammation och livsstil

Vår moderna livsstil med stillasittande, sömnbrist, miljögifter, tobak och fetma tolkas av immunförsvaret som främmande fiender som ska bekämpas.

Krönika: Kan man vila sig frisk?

Kvinna på promenad med hund

När jag började mina läkarstudier på mitten av 1960-talet fick vi lära oss att en patient med hjärtinfarkt skulle ligga still i sängen cirka en vecka och endast försiktig förflyttning till toaletten var tillåtet. Efter blindtarmsoperation gällde också sängläge tills ”tarmen kom igång”.  En ledbandsskada i knäet skulle gipsas under 4-6 veckor.

Krönika: Hälsosamt att vara utomhus

vetefält

För 200 år sedan bodde ca 90 % av befolkningen på landet, medan idag är det helt tvärtom. Urbaniseringen ökar generellt i hela världen.

Krönika: Nytta med ren luft

Bilkö

En studie 2023 från USA (University of Washington) visar att en timmes bilåkande i rusningstid höjer blodtrycket lika mycket som att äta för mycket salt nära 5 mm kvicksilver.

Krönika: Färre bilresor bra för klimat och hälsa

Flickor som cyklar

”Det är bättre att förebygga sjukdomar än att behandla”. Ett påstående som alla tycks vara överens om. Men eftersom prevention (= förhindra sjukdom och skada) vanligen är ickehändelse, där måttet på framgång innebär att inget händer så uppstår svårigheter vid prioritering av olika politiska beslut.

Krönika: Blir man friskare av lycka?

Att vara frisk värderas högt av de flesta. Enligt WHO är hälsa inte enbart frånvaro från sjukdom utan ett tillstånd av välbefinnande kroppsligt, psykologiskt och socialt.

Krönika: Vad gör vi med tiden?

Smartklocka / aktivitetsklocka

”Varje steg räknas” är titeln på en skrift utgiven regeringen och socialdepartementet. En av författarna är bl.a. livsstilsprofessorn Maj-Lis Hellenius.

Krönika: Vansinniga hurtbullar

Jan Olov åker skidor

Jag läser den 11 januari en ledare i Dagens Nyheter. Rubriken är ”Hurtbullarna bär på ett mörker som vi knappt kan föreställa oss”.

Krönika: Något att tänka på vid kyla?

Utomhusträning på vintern

Vi som bor i södra delen av vårt land kanske saknar tillräcklig erfarenhet och kunskap hur man tacklar kölden vid exempelvis hårdare fysisk aktivitet som löpning eller skidåkning.

Krönika: Sömnbrist jämförbart med onykterhet som olycksfallsrisk

Bilförare vid ratten

Eftersom hjärnan inte är någon outtröttbar maskin drabbas den av utsläckningsepisoder eller s.k. lapses, om inte vilobehovet tillgodoses. Man tror att sådana lapses kan ligga bakom olyckor exempelvis kärnkraftskatastroferna i Harriburg och Tjernobyl samt förlisningen av oljesupertanken Exxon Valdez.

Krönika: Kan äldre bygga muskler?

Träningsredskap

I genomsnitt utgör muskler mer än en tredjedel av kroppsvikten och minskar till hälften från 30 till 90 år.

Krönika: Hur orka med arbetet?

Människor med tunga jobb, t.ex. inom byggbranschen, orkar sällan arbeta fram till 65 år. Nu är ju dessutom den nya pensionsåldern höjd till 67 år. Frågan är om det finns möjlighet att förbättra arbetsmiljön så att fler kan fullfölja ett helt arbetsliv?

Krönika: Muskelarbete och askungeteorin

Kontorsarbete

Våldsamma protester har rapporterats från Frankrike mot höjd pensionsålder från 62 till 64 år. Bland orsakerna nämns sämre ork att klara av jobben och risk för ohälsa.

Krönika: Vad händer när skärmar ersätter lek och rörelse?

tom gunga på en lekplats

Under den senaste tio-årsperioden har sjukdomar bland barn som allergier och diabetes ökat och den psykiska hälsan försämrats. Rapporter visar på mer psykosomatiska besvär, utslagning från skolan (hemmasittande), mobbing, självdestruktivitet och i värsta fall även självmord.

Krönika: Kan demens förhindras?

hand

Jag tror att de flesta upplever mer glömska med ökad ålder. Många skämtar med uttrycket ”Alzheimer light”. Den tyske psykiatern som givit namn åt sjukdomen fann 1906 mikroskopiska ”klumpar” som tycktes förstöra nervceller i hjärnan. Dessa kallas nu ”plack” och innehåller ett förändrat kroppseget äggviteämne amyloid.

Krönika: Nyårslöften handlar ofta om att ändra vanor

Fyrverkerier

Så har 2022 försvunnit till minnenas och historieböckernas värld. Många uppfattar ett nytt år som fyllt av nya möjligheter.

Krönika: Vara aktiv trots depression

droppe skapar ringar på vattenytan

Våra levnadsvanor och särskilt hur mycket vi rör oss spelar stor roll för hälsa och sjukdom.

Krönika: Läkemedel på gott och ont

medicinburk

Sjukvårdens uppgifter är i första hand att försöka bota och lindra. Om detta är omöjligt - att trösta och även förebygga/förhindra ohälsa.

Krönika: Use it or lose it

rubiks kub ligger på stranden

Ensamhet i samband med pandemin har för många inneburit färre stimulerande aktiviteter och en känsla av att bli dummare, tröttare och även nedstämda. Om vi inte är aktiva förloras förmågor ganska snabbt.

Krönika: Förändra vanor

Smiley

I många sammanhang försöker vi ändra på våra vanor. Det kan röra sig om att försöka sluta röka, gå ner i vikt eller börja motionera mer.