Att vara chef i Bra Liv

Porträtt Charlotta Larsdotter
Vår chefsidé utgår från vision, mod, attityd, disciplin och uthållighet. Foto: Mats Andersson

Vårdcentralerna Bra Liv genomsyras av omtanke, helhet och kvalitet. 33 vårdcentraler som arbetar tillsammans för att ge länets invånare bästa möjliga vård.

Vår chefsidé utgår från vision, mod, attityd, disciplin och uthållighet.

Jag vill att du ska vara tydlig och professionell i din chefsroll, ett föredöme för dina medarbetare. Jag vill att du vågar lita på dina instinkter, erkänner dina misstag och är ödmjuk. Det är tillsammans med dina medarbetare som du blir en bra chef och utvecklar verksamheten.

Jag vill dessutom att du ska se och uppmärksamma framtida chefer och ledare. Det är tillsammans som vi får Vårdcentralerna Bra Liv att leva upp till omtanke, helhet och kvalitet.

Charlotta Larsdotter, direktör, Vårdcentralerna Bra Liv 

Lyssna på några av våra verksamhetschefer som berättar om att vara chef/ledare i Bra Liv.

 

chefssidan_Anette Sparf.jpgAnette Sparf 

chefssidan_Ann Vikstrom.jpgAnn Vikström 

chefssidan_Anneli_soneus.jpgAnnelie Sonéus

chefssidan_Caroline_grahn.jpgCaroline Grahn  chefssidan_Daniel Brandon.jpgDaniel Brandon chefssidan_Goran_Runesson.jpgGöran Runesson
chefssidan_Jane Broling Danielsson.jpgJane Broling Danilesson chefssidan_Kerstin Hammar.jpgKerstin Hammar chefssidan_Ulf Osterstad.jpgUlf Österstad