Vårdcentraler

Vi arbetar för att stärka din hälsa och möter dina behov om du blir sjuk.
Vi arbetar för att stärka din hälsa och möter dina behov om du blir sjuk. Foto: Johan W Avby

Vårdcentralerna Bra Liv består av 33 vårdcentraler som ägs och drivs av Region Jönköpings län. Vi finns i hela länet, så väl i städer som på landsbygden.

Stora och breda, avseende resurser, möjligheter och kompetens. Små och nära, avseende bemötande och tillgänglighet. Vårdcentralerna Bra Liv kombinerar stort och smått och står för bästa möjliga vård, rehabilitering och stöd till goda levnadsvanor.

Hjälp oss att bli bättre

Du kan lämna din synpunkt om vårdcentraler här direkt via webben (på respektive vårdcentrals sida) eller genom att delta i patientråd som finns på flera av vårdcentralerna. 

I Patientrådet deltar en grupp patienter och personal från vårdcentralen. Patienterna har möjlighet att tycka till, ha önskemål om aktiviteter och andra praktiska saker eller informera om upplevelser från sitt vårdcentralsbesök.

Patientråd