Utbud och tjänster

Läkare och äldre dam som samtalar vid bord
Vi strävar efter att du ska få möta samma personer i vårdrelationen och att du som patient ska känna att du är delaktig och har möjlighet att påverka. Foto: Johan W Avby

Vi står för bästa möjliga vård, rehabilitering och stöd till goda levnadsvanor. Tack vare att vi har många olika kompetenser under samma tak, kan du få tillgång till rätt kunskap direkt. Målsättningen är en bättre hälsa för alla!

Hälsa

Vårdcentralerna Bra Liv erbjuder hälsofrämjande insatser för individ och grupp.

Det kan till exempel innebära barnhälsovård, vaccinationer, egenvårdsråd, fysisk aktivitet i förebyggande syfte, hälsoundersökningar och hälsosamtal, hälsocoach med mera.

Dessutom arbetar vi aktivt med livsstilsprogram såsom matvanor, stress och sömn, vikthantering och alkohol- och tobaksavvänjning.

Vård

Vårdcentralerna Bra Liv erbjuder vård i alla livets skeenden och situationer. Från vårt breda mottagningsarbete till specialistfunktioner inom till exempel akupunktur, astma, KOL, beroende, demens, diabetes, fotvård, hjärtsvikt, läkemedel med mera.

Vi erbjuder telefonrådgivning och hembesök, vård i livets slutskede samt hembesök vid äldreboende.

När du behöver oss finns vi där.

Arbetslivsinsatser för företag och medarbetare

Vi erbjuder arbetslivsinsatser med en helhetssyn, på både företagsnivå och individnivå. Dessa innebär allt från arbetsplatsanpassning till hälsorådgivning, hälsoundersökningar och hälsosamtal.

Vi hjälper er med stöd för alkohol- och tobaksavvänjning samt råd om kost och motion med mera.

Bra liv åt dina anställda - Vi hjälper dig och dina medarbetare att förebygga och bevara hälsan.

Rehabilitering

Vi erbjuder tidiga och förebyggande insatser samt arbete med uppföljning och rehabilitering efter skada och sjukdom.

Det kan till exempel innebära arbetsplatsbesök, deltagande på avstämningsmöte med försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

Vi har specialistfunktioner som artros skola, livsstilsskola, multimodal rehabilitering, psykosocialt team och smärthantering med mera.

Samarbete med specialistvård och kommun

På sjukhusen får du akut och specialiserad sjukvård för sjukdomar och skador som inte kan utredas eller behandlas på vårdcentralen.

Vi har ett gott samarbete med kommunerna och specialister på länets tre sjukhus för att du ska få bästa möjliga vård.