Hjälp och stöd i energikrisen

Foto: Image by jannoon028 on Freepik

Vi erbjuder hjälp och stöd i den rådande energikrisen både till företag och hushåll.

På undersidorna kan du se vad just du kan få hjälp och stöd med. 

Stöd till företag

Stöd till hushåll