Energikontor Norra Småland

Möte med energikontoret

Läs mer om energikontoret

Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige har funnits sedan 2012. Idag är vi tio anställda. Vi arbetar i Jönköpings län med projekt inom förnybar energi och energieffektivisering.

Om Energikontoret
Logo PEF

Vår konferens om förnybar energi och energieffektivisering

Den 18 oktober är det dags för tredje upplagan av Plusenergiforum. Plusenergiforum är en regional arena för samtal, information och diskussion inom förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbart byggande och renovering.

Anmäl dig till Plusenergiforum

Delta som utställare med egen monter

Plusenergiforum 2018