FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter

Transporter är den största utsläppskällan av växthusgaser i Jönköpings län. När projektet FASTR startade 2019 var de förnybara alternativen i transportsektorn inte tillräckligt starka och självklara för att länet ska nå ambitionen om att vara ett klimatsmart plusenergilän 2045. Vid projektets slut, hösten 2023, ser förutsättningarna annorlunda ut.

Under projekttiden har vi genomfört en mängd insatser för att snabba på omställningen till fossilfria transporter. Här kan ni ta del av exempel på vad de aktiviteterna har lett till.

Först ut med plan för laddinfrastruktur
En bild på Anna Lööv utanför Habo Kommuns kontor en solig vårdag

Allt fler kommuner i Sverige har eller håller på att arbeta fram planer för laddinfrastruktur, men fram tills nu har ingen av kommunerna i Jönköpings län haft någon. Genom vårt projekt FASTR fick tre av länets kommuner stöd i att ta fram laddplaner och den första är nu antagen.

Habos arbete med att ta fram en laddplan

Från provkörning till investering i ellastbil

Chaufför Ahmad Helal framför ellastbilen han kör.

Över tjugo åkerier och företag deltog i Femdagarstestet - fem dagars kostnadsfri provkörning av el- och biogasfordon. Flera valde efteråt att investera i fossilfria fordon, däribland Västbo transport.

Så påverkade Femdagarstestet viljan att köra fossilfritt

Så fick biogasen en viktig roll i länet

Logotyp för biogas

Den regionala överenskommelsen för biogas har lett till stora framsteg för biogasanvändningen i länet.

Så har biogasöverenskommelsen bidragit till ökat användning av biogas

Så etablerades snabbladdare för lastbilar rekordsnabbt

På Gamlarps industriområde har Nässjö kommun invigt tre snabbladdare för yrkesfordon och privata fordon. Många tittar nu på Nässjö, hur lyckades de?

Nässjös arbete med att få tre snabbladdare på plats (Extern länk)