Förstudie V2X, Vehicle to everything

En silvrig elbil som laddas.
Foto: Pexels

Vi ska tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län undersöka möjligheter och utmaningar för etablering av V2X-lösningar i Jönköpings län. Projektet ska göra en kartläggning, skapa en metodik och identifiera case i länet där V2X har störst potential att leverera affärsnytta och avlasta elnätet.

Projekttid

Januari 2024 - september 2024

Projektbudget

1,1 miljoner kronor

Projektmål

1. Kartlägga hinder och möjligheter för att etablera V2X i Jönköpings län.

2. Identifiera de case där V2X har störst potential att leverera en god affär för både köpare och leverantör och samtidigt generera avlastning på elnätet i Jönköpings län.

Målgrupp

Små och medelstora företag i Jönköpings län.

Medfinansiärer

Europeiska regionalfonden, Klimatrådet i Jönköpings län, Jönköping Energi, Gislaved Energi och Tranås Energi.