Organisation

Idén om att ha energikontor föddes i EU och Energikontor Norra Småland är ett av cirka 360 energikontor i EU. I Sverige finns 15 energikontor som samverkar genom organisationen Energikontoren Sverige.

Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län men har en egen styrgrupp som består av representanter från både politik och näringsliv i länet. 

Styrgrupp

Tommie Ekered, ordförande
Regionpolitiker (M) i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Per Svenberg
Regionpolitiker (S) i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Leif Andersson
Regionpolitiker (C) i presidiet för nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Ingrid Wadskog
Vd, Tekniska Högskolan, Jönköping University

Emma Willaredt
Avdelningschef Miljö- och Samhällsbyggnadsavdelningen, Länsstyrelsen Jönköpings län

Kenth Williamsson
Kommunpolitiker (S), Vaggeryds kommun, representant för Primärkommunal samling

Tony Ståhl
Kommunpolitiker (KD), Tranås kommun, representant för Primärkommunal samling

Vi på Energikontor Norra Småland

På Energikontor Norra Småland är vi 15 kollegor. Vår kompetens är bred och smal på samma gång och rymmer allt från kunskap om drivmedel och byggmaterial till beteendepåverkan och cirkulär ekonomi.

Kontakta oss