Om Energikontoret

Energikontor Norra Småland är en regional motor och pådrivande kraft för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar.

Vi på Energikontor Norra Småland jobbar i projekt och satsningar, själva och tillsammans med andra, för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar. Grundbulten i vår verksamhet är att Jönköpings län ska nå sina energi- och klimatmål.

Verksamhet i tre områden

Vår verksamhet är indelad i tre områden där vi bedriver projekt och satsningar med fokus på framförallt energieffektivisering och förnybar energi.

  • Cirkulärt och resurseffektivt företagande
  • Hållbart byggande och renovering
  • Hållbart resande och transporter

Vi hjälper människor och miljö

Allt vi gör sker utan vinstintresse med syfte att hjälpa både människor och miljö på traven. Verksamheten är till största del projektfinansierad, till stor del med medel från Regionen, Energimyndigheten och EU.

Utveckling och samverkan

Först och främst driver vi samverkans- och utvecklingssatsningar för att skynda på omställningen. Det sker oftast på lokal och regional nivå, men vi har också ett nationellt och europeiskt perspektiv. Våra nationella projekt och satsningar genomförs i samverkan med andra energikontor över hela Sverige.

Samlad kraft för ett hållbart län

Du kan se oss som en samlande kraft mellan Region Jönköpings län, kommuner, näringslivet, affärsutvecklare, akademi, myndigheter med flera. För vissa är vi en pådrivande kraft som snabbar på utvecklingen, för andra är vi någon som kan visa vägen framåt genom coachning och nya infallsvinklar. Gemensamt är att vi har förmågan att förändra och förbättra samhället ur energi- och klimatsynpunkt. För din och framtida generationers skull.

Information in English

 

Logotyp Med stöd av Region Jönköpings län

Logotyp: Medfinansieras av Europeiska unionen