Om Energikontoret

Miljösamhälle

Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. Vi är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att regionen ska nå sina energi- och klimatmål. Energikontoret är också en viktig aktör för att informera och utbilda olika målgrupper i energifrågor. Verksamheten är sedan 1 januari 2016 en del av Region Jönköpings län med uppslutning från samtliga kommuner och Länsstyrelsen.

Information in English

Med projekt som bas

Energikontor Norra Småland arbetar för ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i Jönköpings län. Vår verksamhet bedrivs inom olika samverkans- och utvecklingsprojekt på främst lokal och regional nivå.

Genom samverkan vill vi skapa förutsättningar för kommuner och näringsliv att lättare ställa om till en hållbar verksamhet ur i första hand ett energi- och klimatperspektiv.

Vi erbjuder aktuell, objektiv och opartisk information och kunskap inom energi- och transportsektorn.

Läs mer om våra profilområden