Projekt

Vårt arbete sker framförallt i form av projekt på lokal och regional nivå, men ibland även med ett nationellt och europeiskt perspektiv. Projekten finansieras till största del av EU, Region Jönköpings län eller Energimyndigheten.

Vi driver projekt inom våra tre profilområden; energieffektiva företag, hållbart byggande och renovering, samt hållbart resande och transporter. De projekt som pågår just nu är:

EFFEKT - Tillsammans för att hållbart och tillförlitligt energisystem i länet

CONSTR:ACT - för en klimatneutral bygg- och fastighetssektor

Energilyftet

Nästa generations affärer

Förstudie V2X - Vehicle to everything

 

Har du förslag på projekt som du tycker att vi ska driva, är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Så gör vi skillnad i våra projekt