Nästa generations affärer

Nästa generations affärer är projektet som ska stärka länets företag inom hållbarhet, digitalisering och cybersäkerhet. Almi Företagspartner driver projektet där vi tillsammans med Jönköpings Tekniska Högskola är samarbetspartners.

Små- och medelstora företag kan genom projektet få hjälp och stöd av oss genom energimätning och analys, företagscoachning och workshops inom energi-och resurseffektivisering.  

Genom projektet får du möjlighet att energimäta flera punkter i din verksamhet. Med hjälp av mätdatan tar vi fram en analys som du kan ha som underlag i ert arbete att förbättra er energi-och resursanvändning.

Vill du vara en del av projektet? 

Kontakta Malin Liedholm,
malin.liedholm@rjl.se
072-181 37 17

Mer information

Nästa generations affärer - Almi företagspartners (Extern länk)