EFFEKT - Tillsammans för ett hållbart och tillförlitligt energisystem i länet

Kraftverk i solnedgång
Foto: Pexels

För att säkra konkurrenskraften i länet driver vi projektet EFFEKT tillsammans med Länsstyrelsen och Gnosjö kommun. Vi ska jobba för att accelerera utvecklingen av ett hållbart och tillförlitligt energisystem i Jönköpings län.

Detaljerad beskrivning av projektet EFFEKT

Kommunal energiplanering

Vi stöttar och hjälper länets kommuner i framtagandet av en aktuell energiplan. Genom projektet ska kommunerna få bättre data- och analysunderlag, verktyg och mer kunskap för att öka sin beslutsfattande förmåga i energifrågor, satsningar och investeringar. 

Kommunal energiplanering och aktiviteter vi erbjuder

Hållbart och tillförlitligt energisystem 

Elektrifieringen av vårt samhälle, och framförallt industri- och transportsektorn, innebär ökat behov för utbyggnad av förnybar elproduktion och elnät. Detta kommer att ta tid vilket innebär att vi även kommer att behöva andra lösningar för att skapa ett tillförlitligt och hållbart energisystem. EFFEKT ska bidra med efterfrågade analysunderlag och prognoser till målgrupperna. Detta för att de ska kunna genomföra beslut, investeringar och innovativa lösningar som minskar belastningen på elnätet och möjliggör ökad förnybar energiproduktion.

Analyser och prognoser

Pilotsatsning Gnosjö kommun

Genom projektet EFFEKT driver Gnosjö kommun en pilotsatsning där målsättningen är att minst tre innovativa angreppssätt för att möta den lokala effektproblematiken ska ha blivit verklighet samt att självförsörjandet på energi ska ha stärkts.