Tillgänglighetsredogörelse

Region Jönköpings län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur rjl.se/energikontoret/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rjl.se/energikontoret/ som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du fylla i formuläret nedan.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg (Extern länk) om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg (Extern länk) om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Vid navigation med tangentbord kan fokusmarkeringen vara svår att se.
 • Listor och rubriker är inte alltid korrekt uppmärkta i koden.
 • Bilder saknar eller har otydligt alternativ text och kan därför vara svåra att förstå för användare med skärmläsare.
 • Text presenteras ibland som bild.
 • Text på engelska är inte alltid uppmärkt som det. Det gör att skärmläsaranvändare kan ha svårt att förstå texten.
 • Det går inte att hoppa över upprepande innehåll (cookie-knappen).
 • Det finns kod för hjälpmedel (ARIA) som inte används på rätt sätt.
 • Användare med skärmläsare på mobiltelefon kan ha svårt att navigera i huvudmenyn.

Oskäligt betungande anpassning

Region Jönköpings län åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vissa av våra källsystem skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Arbetet pågår för att åtgärda systemen.

Hur vi testat webbplatsen

Axess Lab AB har gjort en oberoende granskning av rjl.se/energikontoret/.

Senaste bedömningen gjordes den 20e maj 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20e maj 2024.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Du har fel att åtgärda

  Jag har hittat material på webbplatsen som inte är tillgängligt och som jag tycker att ni ska åtgärda.

  Jag vill beställa material som ligger på webbplatsen och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgängligt format. 

  Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på webbplatsen.

  Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.