Om webbplatsen

Om cookies

Den här webbplatsen använder cookies (kakor) i syfte att utveckla och förbättra webbplatsen för dig som användare. Läs mer om hur vi använder cookies på Region Jönköpings läns webbplats: Om cookies, Region Jönköpings län

Tillgänglighet och användbarhet

Region Jönköpings län arbetar aktivt för att webbplatsen ska vara tillgänglig och användbar för alla, även för personer med särskilda behov.

Detta gör vi för att öka tillgängligheten

Just nu genomförs en totalrevision av Region Jönköpings läns webbplatser. Det innebär bland annat att vi:

  • Genomför tillgänglighetsanalyser
  • Utbildar redaktörer och andra nyckelpersoner, så att alla som producerar innehåll gör det ur ett tillgänglighetsperspektiv
  • Implementerar rutiner för att upprätthålla tillgänglighetsarbetet i förvaltning
  • Använder ett kvalitetssäkrat verktyg för testning webbplatsen

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Jag har hittat material på webbplatsen som inte är tillgängligt och som jag tycker ni ska åtgärda.

Jag vill beställa material som ligger webbplatsen och som inte är tillgängligt, men jag vill ha det i tillgänglig form.
Beskriv materialet (pdf, bild med mera), eventuell rubrik samt var materialet finns på webbplatsen.
Din e-postadress behövs endast för att skicka material eller ge återkoppling om en anmälan om inte tillgängligt material. Uppgiften raderas när du fått svar. Du kan också anmäla en brist anonymt.