Analyser och prognoser för ett tillförlitligt energisystem

Vill du veta hur potentialen för solenergi är i länet? Eller hur användningen av gröna energigaser ser ut bland länets industrier? Här hittar du de analyser och prognoser av länets energisystem som vi tar fram.

Projektet EFFEKT ska bidra med efterfrågade analysunderlag och prognoser till länets kommuner och företag. För att fler beslut, investeringar och innovativa lösningar som minskar belastningen på elnätet och möjliggör ökad förnybar energiproduktion, ska bli verklighet.

Analyserna är till för dig som vill bidra med lösningar på länets energiutmaningar. 

Ta del av analyser och prognoser

Här kommer de analyser och rapporter som vi tar fram att publiceras, håll utkik!

Analys - potentialen för solenergi i Jönköpings län (pdf-fil, 9924 kB)

Saknar du något? Varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Projektet EFFEKT