Nyheter

Nyheter

Bokning av vaccinationstider öppnar för 30-39-åringar

Från och med tisdag den 15 juni kan invånare som är 30 år och äldre (födda 1991 eller tidigare) erbjudas vaccin mot covid-19.

Bokning av vaccinationstider öppnar för 40-49-åringar

Från och med nu kan invånare som är 40 år och äldre (födda 1981 eller tidigare) erbjudas vaccin mot covid-19. Tidsbokningen för åldersgruppen är öppen från och med den 4 juni.

Stefan Löfven på studiebesök i Region Jönköpings län

Verksamhetschef Sara Nyman har digitalt möte med statsminister Stefan Löfven

Tisdagen 11 maj 2021 besökte statsminister Stefan Löfven Region Jönköpings län digitalt. Han fick bland annat besöka Equmeniakyrkan i Huskvarna som fungerar som en vaccineringslokal, och träffa Region Jönköpings läns hälsokommunikatörer som var på plats i Nässjö för att prata vaccination med de som studerar svenska för invandrare (SFI).

Vaccinering av riskgrupper startar i veckan

Starten för att börja vaccinera personer mellan 18-59 år i riskgrupper tidigareläggs från vecka 18 till den här veckan, alltså vecka 17.

Start för vaccinering i fas 3

Vaccintillgången är just nu god och för att vaccinet snabbt ska komma invånarna till godo så öppnar nu Region Jönköpings län upp för fortsatt vaccinering i fas 2 parallellt med att den första gruppen i fas 3 kan börja vaccineras.

Vaccinationsbrev till personer mellan 65 och 69 år

Nu går vaccineringen i fas 2 nedåt i åldersgrupperna. I vecka 15 skickas brev till alla som är 65-69 år gamla om hur de ska gå tillväga för vaccinering.

Första spadtaget för ny vårdcentral i Värnamo

Verksamhetschef Caroline Grahn är redo att ta första spadtaget för den nya vårdcentralen i Värnamo

Nu har det första spadtaget tagits för en byggnation mellan Värnamo sjukhus och riksväg 27, som förutom bostäder också kommer att inrymma vårdcentralen Bra Liv Väster vårdcentral i Värnamo.

Informationsbrev till personer mellan 70 och 74 år

Nu går vaccineringen i fas 2 nedåt i åldersgrupperna. I vecka 13 skickades brev till alla som är 70-74 år gamla om hur de ska gå tillväga för vaccinering.

Smittspårningen bromsar spridningen av covid-19 och fångar upp försämrade tillstånd

sjuksköterskor

Smittspårning är ett av de viktigaste verktygen för att bromsa coronapandemin. Region Jönköpings läns centrala smittspårningsenhet hanterar just nu omkring 500 remisser på en vecka. En viktig del i arbetet är att fråga om hälsotillståndet för de covidpositiva.

Bred antikroppstestning covid-19 för allmänheten upphör

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets regioner inte längre ska erbjuda antikroppstestning till allmänheten.

Vecka 9 påbörjas vaccineringen i fas 2

vaccinsprutor

Under vecka 9 inleds vaccineringen i fas 2 mot covid-19. Inom fasen prioriteras de allra äldsta först. De som är födda 1956 och tidigare får ett brev med information om hur vaccinationen går till och hur de bokar tid.

Informationsbrev skickas till alla över 64 år

Under förutsättning att det finns förväntad tillgång på vaccin mot covid -19 planerar Region Jönköpings län att kunna börja vaccinera personer i fas 2 i början av mars. Innan det är dags kommer alla personer som är 65 år eller äldre att få ett brev på posten med information om hur de ska gå tillväga när det blir deras tur att vaccineras.

Bedrägeriförsök mot äldre i samband med covid-vaccination

Vårdcentralerna Bra Liv har fått samtal om bedrägeriförsök mot äldre. Minst två personer har blivit uppringda av personer som påstår att de ringer från vårdcentralen för att hjälpa till att boka vaccinationstid. Region Jönköpings län uppmanar alla att inte lämna ut bankuppgifter via telefon.

Marina får stöd i rehabiliteringen efter knäledsoperation

En kvinna sitter på en pall och böjer sitt nyopererade knä

Byte av knäled innebär en omfattande rehabilitering med mycket träning. Marina Andersson i Gränna fortsätter med det träningsprogram hon började med redan åtta veckor innan operationen – efter överenskommelse med sin ortopedläkare och med stort stöd av sjukgymnast.

Pressmeddelande 13 november 2019: Nästa vecka startar årets influensavaccination

Från och med tisdagen den 19 november kan Jönköpings läns invånare vaccinera sig mot årets influensa på någon av länets vårdcentraler.

Drop-in-mottagning ger hög tillgänglighet

En sköterska står vid ingången till drop-in-mottagning

Det är länets, kanske landets, minsta vårdmottagning. Men den som kommer till Bra Liv nära:s drop-in-mottagning i entrén till City Gross på Asecs-området i Jönköping får snabbt och smidigt medicinsk bedömning och hjälp.

Driftstörningar i telefonsystemet åtgärdade

Under tisdagen den 18 juni var det driftstörningar i telefonsystemet för Region Jönköpings län. Nu fungerar telefonin igen.

Distriktsläkaren Michael är en uppskattad mentor

Fem personer står tillsammans och håller upp blommor och diplom

Michael Björnlinger, distriktsläkare på Rosenhälsans vårdcentral i Huskvarna, utses till Årets mentor 2018 inom Region Jönköpings län av Sveriges Yngre Läkares Förening, Sylf. En överrumplad pristagare fick ta emot hyllningar, diplom och blommor i samband med eftermiddagsfikat fredag 29 mars 2019.

Vårdcentraler planerar studentdrivna mottagningar

Två kvinnor står och gör v-tecken framför en grävmaskin

Den nya vårdcentralen i Råslätt utanför Jönköping blir en av de vårdcentraler som även får en mottagning driven av studenter – blivande läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Denna kliniska undervisningsmottagning ger studenterna träning i det viktiga teamarbetet i vården.

Praktisk utbildning ska stärka vårdcentralerna

Tre sjuksköterskor, Elin Strömstedt, Alexandra Sandberg och Emma Tingvall, står framför ett buskage.

– Jag tycker alla sjuksköterskor på vårdcentralerna borde få gå den här utbildningen, säger Alexandra Sandberg, som onsdagen den 9 maj 2018 gick sista tillfället i en praktisk sjuksköterskeutbildning som drivs av Vårdcentralerna Bra Liv.

Ligg steget före vanliga sjukdomar

Kvinna i röd jacka promenerar med stavar utomhus. I bakgrunden ser vi en sjö. Det är sol och blå himmel.

Margareta Svensson gick på hälsosamtal hos sin vårdcentral när hon fyllde 70 år och fick upp ögonen för enkla saker hon kan göra för att ligga steget före flera vanliga sjukdomar.

Rydaholmsborna ger sin vårdcentral toppbetyg

Gruppbild på medarbetarna Rydaholms vårdcentral

Bra bemötande, tillgänglighet och kontinuitet. Invånarna i Rydaholm, söder om Värnamo, ger toppbetyg till sin vårdcentral i Nationell Patientenkät – med bästa vårdcentral i Jönköpings län som imponerande resultat - för tredje året i rad. Detta firade medarbetare och invånare med tårtkalas.

Primärvården arbetar för att ge vård på rätt nivå

Sjukgymnast behandlar patient

Den som söker primärvård ska direkt hamna hos rätt yrkesgrupp. Patienter med rörelseproblem till exempel, slussas direkt till sjukgymnast för bedömning och behandling, och kan av sjukgymnasten få remiss till röntgen om det behövs. Modellen på Tranås vårdcentral har lett till effektivare processer och snabbare resultat och sprids nu till övriga vårdcentraler inom Bra Liv.

Nya primärvårdsöverläkaren: ”Spännande tid för primärvården”

Maria Engquist

Maria Engquist tillträdde 2 januari 2018 tjänsten som ny primärvårdsöverläkare i Region Jönköpings län, med uppgift att både granska och utveckla arbetet vid de 44 vårdcentralerna och filialerna i Jönköpings län.

Bra Liv förbereder medarbetare för chefskap genom traineeprogram

Claes Hultberg, chefläkare för primärvården, föreläste om patientsäkerhet för deltagarna i Bra Liv:s chefstraineeprogram; Jenny Kallström, ST-läkare Kungshälsans vårdcentral, Caroline Grahn, rehabkoordinator Vråens och Rydaholms vårdcentraler, Adam Radzinski, distriktsläkare Eksjö vårdcentral, Maria Ericson, vårdadministratör på Hälsan 2 vårdcentral samt Marléne Svensk, vårdadministratör Habo vårdcentral. Johan Samuelsson, sjukgymnast, Kungshälsans vårdcentral, saknas på bilden.

Under tolv månader genomför sex medarbetare inom Vårdcentralerna Bra Liv ett traineeprogram för att få en inblick i vad ett chefskap innebär, i det långsiktiga syftet att rekrytera ny chefkompetens internt i organisationen.

Välgrundad misstanke om cancer uppstår ofta på vårdcentralen

Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, är en av alla läkare i primärvården som har den viktiga rollen att upptäcka misstänkt cancer tidigt för att snabbt starta utredning som kan avskriva eller bekräfta misstanken.

Ett par gånger i månaden möter Elin Ambjörnsson, ST-läkare på Gnosjö vårdcentral, patienter där det finns misstanke om cancersjukdom. Det leder då till så kallad SVF-remiss för fortsatt utredning på sjukhus.

Artros

blomma

Detta avsnitt av hälsopodden pratar vi om artros. Dess symtom, behandling och hur man kan lära sig att leva med sjukdomen. Sjuksköterska Maria Eklund har bjudit in Johan Samuelsson, sjukgymnast, som ger oss svaren på dessa frågor och även en djupare insikt om sjukdomen.