AsthmaTuner

Sedan 2021 arbetar flera vårdcentraler i Bra Liv med AsthmaTuner. Det är en webbaserad plattform som stöder både patienter och vårdpersonal i att optimera behandling av astma efter individuella behov.

Effektiv hantering av astma

AsthmaTuner erbjuder en användarvänlig plattform för att följa upp och justera behandlingsplaner för astmapatienter. Genom övervakning av symtom och läkemedelsrespons kan vårdpersonal anpassa behandlingen för att säkerställa optimal kontroll och förbättrad livskvalitet för patienterna.

Individanpassad vård

  • Individanpassad behandlingsplanering.
  • Kontinuerlig uppföljning av astmasymtom och läkemedelsrespons.
  • Minskar risken för akuta försämringar och sjukhusinläggningar.
  • Stödjer vårdpersonal i beslut för astmahantering.
  • Förbättra astmahanteringen och optimera vården för astmapatienter.

Genom att implementera detta verktyg på våra vårdcentraler tar vi ett stort steg mot att erbjuda högkvalitativ och individanpassad vård för personer med astma.

Utvärdering pilot 2021-2023