Ekonomienheten

Ekonomienheten är vårdcentralernas stödfunktion inom ekonomiområdet.

Ekonomichef
Ann-Sofi Simonsson
010-24 26713
ann-sofi.simonsson@rjl.se

Ekonomer
Ekonomerna stödjer vårdcentralerna inom ekonomiområdet.

Linda Hallemyr
010-24 43161
linda.hallemyr@rjl.se

Anja Appelqvist
010-24 21145
anja.appelqvist@rjl.se

Ekonomisekreterare
Anne-Charlotte Daghlén
010-24 21142
anne-charlotte.daghlen@rjl.se