Organisation

Ledningsstaben

Genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet levererar ledningsstaben begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till våra vårdcentraler.

Direktör Vårdcentralerna Bra Liv
Charlotta Larsdotter
010-24 267 11
charlotta.larsdotter@rjl.se

Ekonomichef
Anna-Carin Alzén 
010-24 267 13
anna-carin.alzen@rjl.se

HR-chef
Bodil Nordberg Grahn
010-24 267 14
bodil.nordberg.grahn@rjl.se

Administrativ samordnare
Camilla Gustafsson
010-24 26712
camilla.gustafsson@rjl.se

Utvecklingschef
Johan Carlsson
010-24 21194
johan.carlsson@rjl.se

Utvecklingsledare – läkarstrategi
Mats Osbeck
070-620 26 71
mats.osbeck@rjl.se 

Kommunikatör
Michaela Brusberg
010-24 21203
michaela.brusberg@rjl.se