Krönika: Finns utslitna knän?

ont knä/artros

Man hör ofta talas om ” utslitna leder”. Ett uttryck som vi läkare försöker undvika, eftersom det ger ett intryck av att användning skulle vara grundorsaken. Egentligen är det tvärtom. En frisk led mår bäst av att vara i rörelse, eftersom ”smörjning” och näringstillförseln stimuleras. Ett förslag på namnändring är ledsvikt.

Det medicinska namnet artros innebär skador på ledbärande brosk och omgivande strukturer. Ofta en följd av tidigare våld mot leden, men det finns även ärftlighet. Frakturer eller menisk-ledbandsskador som ändrar belastningen eller framkallar ökat glapp i leden ökar risken.

Artros är en av de vanligastes sjukdomar hos äldre och kan drabba alla leder. Hos äldre minskar förmågan hos ledytornas broskceller att reparera småskador. Det finns statistiska samband med vissa yrken som lantbrukare och golvläggare. Balettdansare och fotbollsspelare är överrepresenterade av lättförståeliga skäl. Däremot har studier på maratonlöpare (med raka ben och utan föregående skador) inte visat någon ökad risk.

Artrossjukdomen utvecklas i regel smygande med varierande förlopp och kan ta 15-20 år innan man ser typiska förändringar på röntgen.

Besvären består av belastningssmärtor, stelhet, svullnad, ibland värk i vila och så småningom deformering av leden. Svag muskulatur ökar artrosutvecklingen.  I svåra fall försvinner det mesta av ledytornas brosk och även underliggande ben förändras. Stötdämpningen försämras och en ond cirkel uppstår med mer brosk- och benskador. Kemiska ämnen ”äter sönder” leden. Lindring kan ske med läkemedel men är ofta förenat med många biverkningar speciellt hos äldre.

Den viktigaste behandlingen är sjukgymnastik och träning. Mest framgångsrikt är regelbunden dagliga övningar i korta pass och med stegrad intensitet. De flesta upplever lindring men cirka 10 % kan behöva opereras. Många förbättras av att vandra i skog och mark. Det är viktigt att tänka på bra skor och varierande underlag. Att vara aktiv ökar på många sätt livskvalitén!

 

Text: Jan-Olov Johansson - läkare, föreläsare och krönikör