Astmamottagningen Bra Liv Anderstorp vårdcentralsfilial

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion

010-244 20 15

Telefontid måndag-fredag 08:00-17:00

Du kan även nå oss via 1177 e-tjänster, 1177 Direkt.

Mottagningen finns på Bra Liv Gislaved vårdcentral