Distriktsläkarmottagningen Bra Liv Anderstorp vårdcentralsfilial

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

010-244 20 15

Telefontid måndag - fredag klockan 07:00-17:00

Distriktsläkarmottagningen finns på Bra Liv Gislaved vårdcentral.